ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση ισχύει :
1. Για τις επίτοιχες ή επιδαπέδιες μονάδες θέρμανσης και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης του οίκου ΒΑΧΙ που αποτελούν νόμιμη εισαγωγή της Υδρομαρίν Α.Ε. γεγονός που πιστοποιείται μόνο από τον σειριακό αριθμό της μονάδας.

2. Για εγκατάσταση που έγινε με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή χωρίς να έχει γίνει καμία μετατροπή σε εξάρτημα της συσκευής ή στην συνδεσμολογία της.

3. Όταν έχει γίνει εγγραφή (registration) του προϊόντος μέσω της ιστοσελίδας www.baxihellas.gr
Η εγγύηση καλύπτει :

1. Για τα έτη που σας κοινοποιούνται μετά την εγγραφή όλα τα μέρη της επίτοιχης ή επιδαπέδιας μονάδας που καλύπτονται από το εξωτερικό εργοστασιακό περίβλημα αυτής, εκτός από τα πλαστικά μέρη, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, εξωτερικές σωληνώσεις και όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται εκτός αυτής υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει συντήρηση του καυστήρα με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους λειτουργίας και για κάθε επόμενο έτος αυτής από αδειούχο τεχνικό / μηχανικό.

3. Τη δωρεάν παροχή ανταλλακτικών (για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα) που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλάβης της μονάδας και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση αυτής.

4. Τη δωρεάν παροχή εργασίας (για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα) που απαιτείται για την επισκευή της μονάδας υπό τους όρους :

I. Η πρώτη κλήση του πελάτη προς τον αντιπρόσωπο για πιθανή βλάβη εξυπηρετείται από τον τεχνικό που πραγματοποίησε την εκκίνηση της μονάδας.

II. Τα έξοδα εργασίας από τη δεύτερη κλήση και μετά καλύπτονται από την Υδρομαρίν Α.Ε. για τους νομούς Αττικής (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας), Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Σερρών, Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αχαΐας, Φθιώτιδας και Ιωαννίνων. Για τις λοιπές περιοχές ισχύουν οι χρεώσεις που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο παροχής τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας.

5. Την καλή λειτουργία της μονάδας όταν έχει γίνει σωστή επιλογή του μεγέθους της και δεν αναφέρεται στην κάθε είδους χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευσή της.
Η εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Βλάβες που οφείλονται σε κακή εγκατάσταση της μονάδας ή ελαττώματα προερχόμενα από ανεπάρκεια ή μη εναρμόνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, της υδραυλικής, της παροχής ηλεκτρικής τάσης ή της εξαέρωσης αερίου ή διαταραχές που προέρχονται από ατμοσφαιρικές συνθήκες, κλιματολογικές ή άλλης φύσης και γενικά που οφείλονται σε εγκατάσταση μονάδας όχι σύμφωνα με τις διατάξεις UNIGIC & CEI. Ειδικότερα δεν καλύπτονται από την εγγύηση φθορές που μπορεί να προκληθούν από ελλιπή εξαερισμό του χώρου, από πλημμύρα λόγω έλλειψης στεγάστρου, από αναρρόφηση του καυσαερίου, από σχηματισμό πάγου, υγροποίηση και ατυχήματα που οφείλονται σε διάβρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

2. Βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε κακή ποιότητα νερού κυκλώματος θέρμανσης. Για την αποφυγή προβλημάτων λόγω κακής ποιότητας νερού στο κύκλωμα θέρμανσης συνιστάται η χρήση κατάλληλων φίλτρων ή και ειδικών υγρών για την προστασία και καθαρισμό του δικτύου καθώς και η σωστή συντήρηση αυτών. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκατάστασης των μονάδων του οίκου BAXI σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις θέρμανσης κρίνεται απαραίτητη η χρήση πρόσθετου φίλτρου για την προστασία της μονάδας, καθώς και η έκπλυση και χημικός καθαρισμός του υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης.

3. Βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε αστάθεια του δικτύου ηλεκτροδότησης (παρατεταμένες υπερτάσεις και υποτάσεις, απότομες αιχμές και βυθίσεις, αρμονικές παραμορφώσεις, βραχυκυκλώματα) καθώς και σε κακής ποιότητας γείωσης. Σε εγκαταστάσεις που ο πελάτης έχει διαπιστώσει αστάθεια του δικτύου ηλεκτροδότησης επιβάλλεται η χρήση σταθεροποιητών τάσης υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας πιστοποιημένων για ανάλογη χρήση.

4. Βλάβες ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω υπερβολικής πίεσης τροφοδοσίας της μονάδας άνω των 6 bar (σε περίπτωση τροφοδοσίας της μονάδας από δίκτυο με παρουσία αντλιών θα πρέπει να διασφαλίζεται, με τη χρήση μειωτή πιέσεως σωστά ρυθμισμένου, ότι το νερό τροφοδοσίας της μονάδας δεν θα υπερβεί τα 6 bar).

5. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται η χρήση της μονάδας για κάλυψη θερμικών φορτίων και παραγωγή ζεστών νερών χρήσης σε εγκαταστάσεις που δεν αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

6. Μονάδες που θα λειτουργήσουν με διαφορετικό τύπο αερίου από αυτό που αναφέρεται στις οδηγίες εγκατάστασης.

7. Βλάβες ή ζημίες που οφείλονται σε παραλείψεις, παραβιάσεις, μη καλή χρήση, επισκευές ή πρώτη εκκίνηση που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

8. Τα έξοδα μεταφοράς της προς επισκευής μονάδας ή ανταλλακτικού.

9. Το κόστος της ετήσιας συντήρησης της μονάδας.

10. Το κόστος εργασίας για τον χημικό καθαρισμό του εναλλάκτη (φραγμένου από άλατα ή ιζήματα) της μονάδας ή του δικτύου θέρμανσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αν χρειασθεί.

11. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής μετά το πέρας της εγγύησης.